Η Ανοιχτή Ζώνη Φιλοξενεί το πρόγραμμα SLYMS

Φόντο
share close

Η Αργυρώ Μουμτζίδου και ο Γιάννης Κόζαρης μας επικοινωνούν την διαδρομή του Ευρωπαϊκού  προγράμματος SLYMS όπως αυτό υλοποιήθηκε με άξονα τις Γιορτές Πολυγλωσσίες στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Το SLYMS, ακρωνύμιο για την “Κοινωνικο-πολιτισμική Μάθηση της Νεολαίας σε Κοινωνίες με κινητικότητα”, είναι ένα πρόγραμμα Erasmus + που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο οποίο συμμετέχουν πανεπιστήμια, δήμοι και ΜΚΟ από την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός κοινωνικο-πολιτισμικού μοντέλου μη τυπικής και άτυπης μάθησης της νεολαίας σε κοινωνίες με κινητικότητα στην πολυγλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ευρώπη. Το έργο αναμένεται να συστηματοποιήσει τη μαθησιακή διαδικασία μέσω κοινωνικών διαπολιτισμικών εκδηλώσεων και να τις μετατρέψει σε μαθησιακές δυνατότητες για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και τα νεαρά άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, δηλαδή τους νέους με πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικά εμπόδια.


Rate it


Newsletter

Κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας θα έχετε την δυνατότητα να ενημερώνεστε σχετικά με δράσεις, εκπομπές και άλλα νέα γύρω από το StarClassic Radio

Newsletter

Κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας θα έχετε την δυνατότητα να ενημερώνεστε σχετικά με δράσεις, εκπομπές και άλλα νέα γύρω από το StarClassic Radio


    0%